Terug naar het nieuwsoverzicht

Leenstelsel? Geen idee!

Zorgelijk, vindt ISO-voorzitter Linde de Nie, vooral voor aankomend studenten met minder geld. Als hun ouders niet genoeg verdienen, kunnen zij voor een dure verrassing komen te staan. Niet alle scholen bereiden leerlingen even goed voor, vindt zij. Maar leerlingen moeten zichzelf ook beter informeren. Dat is belangrijk omdat scholieren zich voor de eerste studies al voor 15 januari moeten inschrijven. 

Afgelopen zomer is het leenstelsel ingevoerd. Dat betekent dat studenten in het vervolg geen geld meer van de overheid krijgen. Het geld dat zij nodig hebben voor hun studie, kunnen ze lenen. Voor de meeste studies is dat vier jaar. Als een studie langer duurt, kun je ook meer lenen (tot maximaal zeven jaar). Je moet je studiefinanciering binnen tien jaar opmaken. In plaats van vijftien jaar mag je nu 35 jaar doen over het afbetalen van je studieschuld.

De eerste effecten van de invoering van het leenstelsel zijn nu zichtbaar. Zo zijn afgelopen najaar veel meer eerstejaars thuis bij hun ouders blijven wonen dan in het jaar daarvoor. Een kwart minder achttienjarigen ging tussen juli en oktober op kamers wonen dan in dezelfde periode het jaar ervoor, bleek onlangs uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de totale groep 17- tot 22-jarigen verhuisden er 48 duizend in die periode naar een andere gemeente; vijftien procent minder dan het jaar ervoor. In de stad Delft gingen veertig procent minder studenten wonen. Het aantal studenten daalde met een kwart in Groningen, Maastricht en Nijmegen. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren volgens het CBS het huis verlaten, is nu gestegen tot 22,8. Tien jaar geleden was dat 22,4. Wil jij wél op kamers, lees dan hoe je een mooie studentenkamer kunt vinden.

afbeelding bericht

Overig nieuws