Terug naar het nieuwsoverzicht

Loting afgeschaft, nieuwe regels bij toelating studies

Doe jij volgend schooljaar eindexamen? Let dan goed op, want de cijfers die jij nu haalt vóór je eindexamenjaar kunnen al meetellen voor je toelating tot een studie. Vanaf schooljaar 2017-2018 veranderen de regels om aan een studie te beginnen. Opleidingen met te veel aanmeldingen selecteren zelf hun studenten.

Opleidingen kijken dan dus niet meer alleen naar je gemiddelde eindexamenresultaten, maar ook naar eerdere schoolprestaties, je motivatie en persoonlijkheid. De belangrijkste reden om de regels te veranderen is om uitval en tussentijds switchen te voorkomen. Hogescholen en universiteiten willen met de nieuwe regels dus zeker weten dat jij de juiste studie kiest en niet voortijdig afhaakt.

Zogeheten lotingsstudies bestaan dan niet meer. Tot nu toe kon je uitgeloot worden als er te veel aanmeldingen voor populaire studies waren. Bijvoorbeeld bij geneeskunde.

Een gevolg van de nieuwe regels is dat de opleidingen meer tijd nodig hebben om jou te beoordelen. De deadline om je aan te melden voor dergelijke opleidingen is dus vervroegd. Voor opleidingen met een numerus fixus (beperkt aantal studenten) moet je je uiterlijk 15 januari aanmelden op Studielink. Op de site van DUO staat een lijst van fixusopleidingen waar dit voor geldt.

Kijk van te voren goed op de website van je opleiding, want bij sommige studies moet je je nog eerder aanmelden, soms al voor 1 december!

Je mag je voor maximaal twee verschillende numerusfixusopleidingen aanmelden. Ook twee keer voor dezelfde studie aan verschillende onderwijsinstellingen, als je dat wilt. Behalve als het gaat om geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde en fysiotherapie. Hier schrijven zich namelijk al structureel te veel studenten voor in. 

De eerste selectieprocedures van hogescholen en universiteiten beginnen tussen 15 januari en 15 april. Op 15 april kun je in StudieLink zien of je bent toegelaten. Je hebt dan twee weken de tijd om je plaats te accepteren. Daarna vervalt die.  Als je niet bent toegelaten heb je tot 1 mei om je voor een andere studie in te schrijven.