Terug naar het nieuwsoverzicht

Droombaan actie uitslag

Er is veel gestemd op onze droombaan actie op Facebook. Bedankt voor al jullie inzendingen! Bekijk hieronder de uitslag en omschrijvingen van de beroepen.

1. Rechercheur (105 stemmen)

Een rechercheur is een politieambtenaar die in teamverband probeert verschillende misdaden op te lossen. Als er een misdrijf is gepleegd wordt er binnen de politie een team opgestart. In dit team kunnen verschillende rechercheurs zitten. Een rechercheur kan een specialist zijn op een bepaald gebied (familierechercheur) maar kan ook aan verschillende zaken werken. Een rechercheur analyseert data en onderhoudt contacten met verschillende mensen binnen en buiten de politieorganisatie. Een rechercheur probeert aan de hand van de verschillende bewijzen en aanwijzingen een dader te vinden. Hij kan een verdachte verhoren en eventueel opsluiten. Een rechercheur kan ook werkzaamheden verrichten zonder dat er iets is gebeurt, bijvoorbeeld als er een tip binnenkomt. Als er iemand vermist wordt is het onder bepaalde omstandigheden ook mogelijk dat er een rechercheteam samengesteld wordt. Een rechercheur heeft contact met slachtoffers, familie van slachtoffers, getuigen, verdachten, daders maar allerlei mensen binnen de politieorganisatie, zoals agenten en collega’s van de forensische opsporing.

Als je rechercheur wilt worden moet je eerst gewoon agent zijn geweest. Door je leidinggevenden wordt bepaald of je geschikt bent om rechercheur te worden.

Als je Rechercheur wilt worden kun je het beste één van de volgende studies kiezen:

Lees verder >>

2. Arts (82 stemmen)

Een arts is de verzamelnaam voor verschillende geneeskundige beroepen zoals huisartsen, ziekenhuisspecialisten, verpleeghuisartsen, bedrijfsartsen, sportartsen, verzekeringsartsen, jeugdartsen (vroeger schoolarts), wetenschappelijk onderzoeksartsen tot medische milieukundigen. In Nederland is arts een beschermde titel, die pas kan worden verkregen na het succesvol afronden van de universitaire opleiding Geneeskunde en het afleggen van het artsexamen. Verwante beroepen zijn tandarts, dierenarts en biomedisch wetenschapper.

Als je arts wilt worden moet je op VWO niveau het profiel Natuur en Gezondheid hebben met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie. Met een eindexamencijfer van 8 of hoger word je, mits het juiste profiel en vakkenpakket, automatisch toegelaten tot de studie en anders moet je loten, waarbij je kansen afhankelijk zijn van de hoogte van je eindcijfer. Geneeskunde is een populaire studie en zonder hoge cijfers zijn je kansen om ingeloot te worden aanzienlijk minder.

De opleiding geneeskunde duurt in Nederland zes jaar. In het laatste deel van je studie loop je stage (coschappen) waar je als coassistent altijd onder toezicht van een medisch specialist, diagnoses mag gaan stellen en behandelingen kunt gaan toepassen. Na het vervullen van deze stages en het afleggen van het artsexamen ben je basisarts. De meeste basisartsen studeren verder voor medisch specialist zoals bv. huisarts, internist, chirurg, cardioloog, oogarts en tientallen andere specialisaties.

Als afgestudeerd basisarts kun je verder in opleiding voor een bepaald medisch specialisme, bijvoorbeeld internist of psychiater. Je kunt ook in opleiding voor huisarts of sociaal geneeskundige (bijvoorbeeld bedrijfsarts, jeugdarts of verzekeringsarts). Je moet solliciteren naar een specialistenopleiding en het lukt zeker niet iedereen om een opleidingsplaats te bemachtigen. Veel beginnende artsen werken eerst om ervaring op te doen voordat ze solliciteren voor een huisartsen- of specialistenopleiding.

Als je Arts wilt worden kun je het beste één van de volgende studies kiezen:

 
Lees verder >>

3. Advocaat (69 stemmen)

Een advocaat helpt cliënten die bij hem aankloppen met juridische problemen. De advocaat verdiept zich in de kwestie en kijkt welke regels en wetten van toepassing zijn op het conflict. Een advocaat probeert een zo gunstige mogelijke uitspraak te bewerkstelligen voor de cliënt door zijn of haar belangen te verdedigen. Vaak specialiseren advocaat zich in een bepaald gebied zoals het arbeidsrecht of in bijvoorbeeld echtscheidingszaken. Bij dergelijke civiele rechtszaken zijn er vaak twee partijen, waarbij de advocaat een van beide partijen vertegenwoordigt in de rechtszaak. Bij strafzaken verdedigt een advocaat een cliënt tegen de aanklager van de overheid. Een advocaat verdedigt allerlei verschillende mensen. Of ze nu dader of slachtoffer zijn, een advocaat probeert ze zo goed mogelijk te helpen. Een advocaat heeft veel kennis van het Nederlandse rechtssysteem zodat hij bij elke zaak weet welke regels en wetten van toepassing zijn. Een advocaat overlegt met een cliënt en verschijnt regelmatig op de rechtbank. Daar voert hij namens de cliënt het woord. Een advocaat stelt processtukken op en adviseert een cliënt of er een juridische zaak aangespannen moet worden. In sommige zaken verzamelt een advocaat bewijslast om de tegenpartij mee te belasten. Als je advocaat wilt worden volg je de (wo) studie Rechtsgeleerdheid. Na de studie loop je drie jaar stage bij een advocatenkantoor. In principe word je met elk profiel op de middelbare school toegelaten tot een studie Rechten.

Als je Advocaat wilt worden kun je het beste één van de volgende studies kiezen:

Lees verder >>


4. Architect (63 stemmen)

Een architect is verantwoordelijk voor het ontwerp van een gebouw. Het beroep heeft twee kanten: enerzijds moet een gebouw technisch goed in elkaar zitten, anderzijds moet een gebouw ook esthetisch aantrekkelijk zijn. Een architect heeft zicht op beide kanten en zorgt voor een functioneel, mooi en innovatief ontwerp. Hij of zij is bij alle fases van het bouwproces betrokken. Van de eerste oriënterende gesprekken tot de aflevering van het eindproduct. In het proces voert de architect voortdurend overleg met de klant, de ingenieurs en de aannemers. Niet elke architect is gelijk verantwoordelijk voor het ontwerp van een gebouw. Je kunt je ook bezig houden met het ontwerp van bepaalde ruimtes of je meer concentreren op het ontwerp van openbare ruimte. Wie architect wil worden moet in eerste instantie de technische opleiding Bouwkunde volgen met als afstudeerrichting Architectuur.

Als je Architect wilt worden kun je het beste één van de volgende studies kiezen:

Lees verder >>

5. Psycholoog (54 stemmen)

Een psycholoog adviseert, helpt en begeleidt mensen die geestelijk ergens mee worstelen. Door te praten met de cliënt probeert de psycholoog te ontdekken wat precies het probleem is en stelt vervolgens een behandelplan op. Tijdens enkele sessies kijkt een psycholoog onder andere naar de beleving van gebeurtenissen, emoties en karaktereigenschappen. Een psycholoog kan ook in teamverband samenwerken met artsen en andere therapeuten. Als psycholoog kan je je specialiseren in een bepaalde richting, bijvoorbeeld kinderpsychologie. Je kunt ook werken in een bedrijf waarbij je het personeel ondersteunt en adviseert.
Een psycholoog krijgt cliënten die bijvoorbeeld een trauma hebben, depressief zijn, relatieproblemen hebben of anorexia hebben. Ieder mens is verschillend en vraagt om een eigen behandeling. Een psycholoog kijkt welke gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden in iemands leven en welke gevoelens opspelen bij herinnering aan deze gebeurtenissen. Een psycholoog helpt de cliënt om zijn of haar beleving onder woorden te brengen en de gebeurtenissen te verwerken. Het is belangrijk dat een psycholoog zich inleeft in de cliënt zodat de cliënt ook begrepen wordt wanneer hij of zij het moeilijk vindt om iets onder woorden te brengen. Een psycholoog houdt ook dossiers bij waarin hij elk gesprek (sessie) met een cliënt vastlegt. Deze dossiers zijn erg belangrijk om het verloop van het proces in beeld te krijgen. Als je psycholoog wilt worden moet je de (wo) studie Psychologie volgen.

Als je Psycholoog wilt worden kun je het beste één van de volgende studies kiezen:

Lees verder >>


6. Bedrijfskundige (30 stemmen)

Als bedrijfskundige ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten, processen en afdelingen binnen een bedrijf of instelling. Hierbij let je erop dat alles goed op elkaar is afgestemd en dat alle delen zo goed mogelijk naast elkaar kunnen functioneren. Hierbij geef je ook advies aan het management en geef je leiding aan een groep medewerkers. Je hebt je werkzaamheden zelf in de hand en mag zelf bepalen hoe je deze uitvoert. Je bepaalt hoe het bedrijf in kwestie het beste met geld om kan gaan om binnen de beschikbare mogelijkheden en budgetten optimaal te kunnen functioneren. Zo reken je bijvoorbeeld uit of het rendabeler is om bepaalde producten zelf te fabriceren of om deze bij andere bedrijf in te kopen. Ook stel je het budget vast van de verschillende afdelingen van het bedrijf en geef je aan hoeveel personeelsleden en voor wat voor salaris en functie moeten worden aangesteld. Bij alles wat je doet, houd je de directie goed op de hoogte van de gang van zaken binnen het bedrijf. Zij moeten immers altijd de laatste beslissingen nemen. Een hbo of wo opleiding op het gebied van bedrijfskunde is een goede voorbereiding op dit beroep.

afbeelding bericht

Overig nieuws