Terug naar het overzicht

Liberal Arts & Sciences: Kijk verder dan je eigen vakgebied!

Heb jij een brede interesse of weet je nog niet precies wat je wilt studeren? Grote kans dat de studie Liberal Arts & Sciences iets voor jou is. Mirjam Bahlmann werd uitgeloot voor Geneeskunde en koos voor Liberal Arts & Sciences aan de Universiteit Utrecht. Ze studeerde af als taalwetenschapper. “Je stelt je eigen programma samen. Dat motiveert enorm!” 

“Ik had niet één vakgebied dat ik per se leuk vond. De brede oriëntatie sprak me daarom erg aan. In het eerste jaar krijg je een aantal verplichte vakken en kies je er zelf een aantal. Ik koos onder andere Bestuurskunde, Klimaatverandering, Taalwetenschap en Onderwijskunde. In het eerste jaar moesten we in groepjes een maatschappelijk of wetenschappelijk probleem oplossen vanuit verschillende vakgebieden. Een probleem als armoede kun je bijvoorbeeld economisch bekijken, maar ook historisch, geografisch of sociaalwetenschappelijk. Je leert op deze opleiding alles van verschillende kanten bekijken.”  

Krijg je geen versnipperd programma als je mag kiezen wat je leuk vindt?

“Nee, juist niet. Na je eerste jaar kies je een specialisatie, daar horen bepaalde vakken bij die je moet doen. Daarnaast doe je ook nog keuzevakken. Ik heb zelf twee specialisaties gedaan: Taal en Cognitie en Nederlandse Taalkunde. Ik heb daardoor een jaar langer over mijn bachelor gedaan, maar me nog meer kunnen verbreden en veel extra dingen gedaan die ik interessant en leuk vond.” 

In welk opzicht is LAS nu anders dan andere studies?

“Je volgt colleges aan alle faculteiten van de universiteit. Bij het vak Bestuurskunde zit je bijvoorbeeld tussen de bestuurskundestudenten en bij Psychologie hetzelfde. Je leert dus steeds andere mensen kennen. Doordat iedereen zijn eigen programma volgt is het soms jammer dat je niet altijd met je eigen studiegenoten college hebt. Aan de andere kant leer je zo heel goed samenwerken met zeer verschillende mensen.”

Liberal Arts & Sciences klinkt internationaal. Is dat ook zo?   

“Studenten LAS komen van over de hele wereld. De internationals wonen meestal op de campus. De studies die zij doen zijn vaak in het Engels en wat meer internationaal georiënteerd. Ik woonde zelf niet op de campus, maar in de binnenstad. Mijn studie was ook wat minder internationaal georiënteerd. Daar kun je dus ook voor kiezen.”

Is het lastig om toegelaten te worden tot deze studie?

“Je wordt met alle vwo-profielen toegelaten. Je motivatie is wel belangrijk.”

Wat kun je na de driejarige bachelor?

“Iedere specialisatie sluit aan op een master; in dat opzicht ben je gelijkwaardig aan studenten die jouw specialisatie als voltijdsopleiding hebben gedaan. Zo heb ik na mijn bachelor een master Taalwetenschappen gedaan. Onze meerwaarde is dat we meer verschillende vaardigheden hebben opgedaan, zoals presentatietechnieken, samenwerken, schrijfvaardigheid en als tweede natuur hebben geleerd niet alles alleen vanuit je eigen perspectief te bekijken.”

Wil je meer weten over het leven op de campus van het Engelstalige Amsterdam University College (AUC)? Lees dan dit artikel: http://www.qompasmagazine.nl/qm-2015/je-eigen-programma-vormgeven/

Artikel toegevoegd op 17 april 2018