Tilburg University verzorgt wetenschappelijk onderwijs op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen. In visitaties en andere beoordelingen scoort de universiteit uitstekend. Zo was Tilburg University in de Nationale Studentenenquête van 2015, 2016 én 2017 de beste algemene universiteit van Nederland. Als student heb je aandacht nodig en ruimte om te ontdekken wat bij je past. Tilburg University biedt hiervoor een vruchtbare voedingsbodem. Het onderwijs is gericht op diepgaande academische kennis, het trainen van professionele vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Je leert werken aan complexe problemen in een veranderende samenleving. Daarmee willen we academische vakspecialisten afleveren met een moreel kompas. Wereldburgers doordrongen van waarden als solidariteit, inlevingsvermogen, menselijke maat en een duurzame wereld. Denkers die (goed) doen. Denkers met karakter.