Op de KABK worden studenten opgeleid tot zelfstandige en zelfbewuste kunstenaars en ontwerpers die een onderzoekende mentaliteit verbinden aan een onderscheidend conceptueel en beeldend vermogen die met authentiek, diepgravend werk een rol van betekenis spelen in de discipline en de maatschappij.

De Academie vormt een inspirerende, internationale en op onderzoek gerichte gemeenschap waar beginnende en ervaren kunstenaars, ontwerpers, theoretici en wetenschappers elkaar ontmoeten, in gesprek gaan en samenwerken.

De KABK biedt een leeromgeving waar studenten en professionals werken aan de optimale ontwikkeling van hun artistieke talent.

De KABK biedt intensief, gestructureerd en kleinschalig onderwijs, waarbinnen studenten een grote mate van vrijheid hebben om hun persoonlijke ambities en interesses te verdiepen en vorm te geven.