Over deze onderwijsinstelling

De Hogeschool is de overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium. Beide faculteiten hebben een eigen directeur. Samen vormen de directeuren het College van Bestuur.

Daarnaast zijn er twee interfaculteiten: ArtScience en de School voor Jong Talent. Via een gemeenschappelijke regeling met de Universiteit Leiden geeft de Hogeschool vorm aan de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA), waarin Hogeschool en Universiteit wederzijds onderwijs en (promotie)onderzoek ontwikkelen. De directie van ACPA is door het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit benoemd op voordracht van het College van Bestuur van de Hogeschool.