Je wilt gaan studeren, maar vindt 4 jaar best lang. Of je bent liever bezig met de praktijk dan met de theorie. Dan is studeren bij de Associate degrees Academie waarschijnlijk een goede optie voor jou. Bij ons haal je in 2 praktijkgerichte jaren je hbo-diploma!

Accent op de praktijk

We hebben kleinschalige voltijd-opleidingen in verschillende richtingen. Je krijgt er theorie en past deze meteen toe in echte opdrachten van bedrijven. Het accent ligt bij ons op de praktijk. Na 2 jaar ben je dan ook klaar om te solliciteren. Wil je doorstuderen, dan is een Associate degree (Ad) een mooie opstap naar een verwante hbo-bachelor.

Ad of hbo-bachelor?

Zowel bij een Associate degree als een bachelor krijg je een hbo-diploma. Maar wat zijn dan de verschillen? Ten eerste doe je een Ad in de helft van de tijd, namelijk 2 jaar. Daarnaast is er een verschil in niveau. Een Ad heeft onderwijsniveau 5 en zit daarmee precies tussen een middelbare beroepsopleiding en een bachelor in. Verder zijn er verschillen in het werk dat je later gaat doen. Een Ad’er verbindt zijn vakmanschap met operatie en strategie. Een bachelor is een vakman in bredere context en overziet ook de verschillende belangen.

Samen met de regio

Onze opleidingen in Roosendaal zijn het resultaat van een goede samenwerking tussen hbo, mbo en het bedrijfsleven. Omdat we nauw samenwerken met bedrijven in de regio weten we waar behoefte aan is. En daar doe jij je voordeel mee!