6 feb 2015

Masterclass DNA barcoding en sequencing
Wageningen University & Research

 • Inschrijven verplicht
 • Voltijd
  Deeltijd
  Duaal
 • Oriënteren
  Verdiepen
  Verkennen
  Beslissen

Met de huidige DNA sequencing technieken kan een persoonlijk genenpaspoort van de mens in kaart gebracht worden, waarbij de vraag "is dit mogelijk" verschoven is naar "wil ik dit".

De Masterclass wordt georganiseerd door de bacheloropleiding Plantenwetenschappen.

De opleiding Plantenwetenschappen laat je kennis maken met ‘Next Generation Sequencing’, waarmee in de nabije toekomst aan de hand van onder meer bladmateriaal bepaald kan worden met welke plant we te maken hebben.

Doelgroep

Tijdens de Masterclass krijg je een beeld van een van de onderzoeksgebieden binnen Plantenwetenschappen. Een opleiding waar naast de algemene basiskennis van planten, de plantenveredeling, het inspelen op klimaatveranderingen, de voedselproductie, de gezondheid ook de moleculaire biologie centraal staat. De Masterclass is bedoeld voor gemotiveerde leerlingen uit 5 vwo met een brede interesse maar die ook graag wat dieper in een moleculair biologisch onderwerp willen duiken.

Activiteiten

In deze Masterclass volg je colleges van docenten werkzaam bij de Plant Sciences Group van Wageningen University en ga je zelf praktisch aan de slag.
Het practicum begint met het isoleren van mitochondriaal DNA uit een zoogdier. Vervolgens ga je 12S en 16S mtDNA amplificeren met PCR. Dit product ga je sequencen met behulp van de pyrosequencer. Analyse gebeurt aan de hand van het verkregen pyrogram.

Inschrijving

Wil je meedoen aan deze Masterclass en zit je in 5 vwo, stuur dan een e-mail met jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer naar studieinfo.plant@wur.nl. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers.

Meer informatie

Lees meer over deze open dag op de site van Wageningen University & Research.

Adres(sen)
Naar de open dagen van Wageningen University & Research

Deze open dag geldt voor de volgende opleidingen:

Plantenwetenschappen