4 nov 2017

AUC at VU Amsterdam Bachelor's Day
Amsterdam University College

 • Inschrijven verplicht
 • Voltijd
  Deeltijd
  Duaal
 • Oriënteren
  Verdiepen
  Verkennen
  Beslissen

Choosing a Bachelor's programme? Learn more about Amsterdam University College during the Vrije Universiteit Amsterdam Bachelor's Day for detailed information about our Liberal Arts and Sciences programme and general information about studying at AUC and the VU. Amsterdam University College is a joint initiative of the University of Amsterdam (UvA) and the Vrije Universiteit Amsterdam (VU). This means that AUC also participates in the Bachelor Days of the UvA and the VU.

Register for AUC's sessions during VU Bachelor's Day
Follow the link below to register for the AUC sessions (Liberal Arts and Sciences) via the VU's website.

Register for AUC's presentation during the VU Bachelor's Day

Meer informatie

Lees meer over deze open dag op de site van Amsterdam University College.

Adres(sen)
Naar de open dagen van Amsterdam University College