13 mei 2019

Meeloopdag Natuur- en sterrenkunde
Universiteit Utrecht

 • Inschrijven verplicht
 • Voltijd
  Deeltijd
  Duaal
 • Oriënteren
  Verdiepen
  Verkennen
  Beslissen

Tijdens de meeloopdag loop je samen met andere deelnemers mee met natuurkundestudenten, een dagje natuurkunde studeren dus. Je volgt hoorcolleges van twee eerstejaarsvakken en je krijgt de gelegenheid vragen te stellen aan andere studenten tijdens de lunch.

Meelopen is bedoeld voor 5- of 6-vwo'ers die een Bachelor open dag hebben bezocht en die serieus overwegen Natuur- en sterrenkunde in Utrecht te gaan studeren.

Je kunt je tot 1 week voor de meeloopdag aanmelden. Als je je na de sluitingsdatum aanmeldt, kom je op de reservelijst terecht. Voordat je deel kunt nemen aan een meeloopdag moet je deel hebben genomen aan een Bachelor Open Dag.

Meer informatie

Lees meer over deze open dag op de site van Universiteit Utrecht.

Adres(sen)
Naar de open dagen van Universiteit Utrecht

Deze open dag geldt voor de volgende opleidingen:

Natuur- en sterrenkunde