19 juni 2019

Proefcollege Humanistiek
Universiteit voor Humanistiek

 • Inschrijven verplicht
 • Voltijd
  Deeltijd
  Duaal
 • Oriënteren
  Verdiepen
  Verkennen
  Beslissen

Om je goed te oriënteren op de studie kun je naast een open dag een of meer proefcolleges bijwonen. Je krijgt studievoorlichting door de studieadviseur van de UvH en een van onze docenten geeft een college.

Dit proefcollege is een praktijkcollege existentiële en kennisinhoudelijke reflectievaardigheden. In de studie Humanistiek neem de systematiek van existentiële reflectie een belangrijke plaats in. Zelfonderzoek staat hierin centraal en vindt plaats ten behoeve van de ontwikkeling van de persoonlijke bestaansethiek. Zelfreflectie en verschillende methodieken van reflectie en kennis over de theorieën waarop deze methodieken zijn gefundeerd bevorderen aan de ene kant de persoonsvorming en aan de andere kant moet je je de vaardigheden zien eigen te maken.

Meld je aan

Meer informatie

Lees meer over deze open dag op de site van Universiteit voor Humanistiek.

Adres(sen)

Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht

Naar de open dagen van Universiteit voor Humanistiek