1 nov 2019

Bachelorvoorlichting in Amsterdam
Protestantse Theologische Universiteit

 • Inschrijven verplicht
 • Voltijd
  Deeltijd
  Duaal
 • Oriënteren
  Verdiepen
  Verkennen
  Beslissen

We organiseren in de loop van het jaar verschillende bachelor-voorlichtingsmomenten in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen. Je kunt je hiervoor inschrijven. De eerstvolgende bachelorvoorlichtingsdag in Amsterdam is op vrijdag 1 november 2019.

Je kunt je aanmelden voor de open dag op de website van VU.

Meer informatie

Lees meer over deze voorlichtingsactiviteit op de site van Protestantse Theologische Universiteit.

Adres(sen)
Naar de voorlichtingsactiviteiten van Protestantse Theologische Universiteit