8 nov 2019

Bachelorvoorlichting in Groningen
Protestantse Theologische Universiteit

10:00 - 17:00 uur

 • Inschrijven verplicht
 • Voltijd
  Deeltijd
  Duaal
 • Oriënteren
  Verdiepen
  Verkennen
  Beslissen

We organiseren in de loop van het jaar verschillende bachelor-voorlichtingsmomenten in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen. Je kunt je hiervoor inschrijven. De eerstvolgende bachelor-voorlichtingsdag in Groningen is op vrijdag 8 november 2019

Schrijf je in voor de voorlichtingsdag op de website van de RUG.

Meer informatie

Lees meer over deze voorlichtingsactiviteit op de site van Protestantse Theologische Universiteit.

Adres(sen)
Naar de voorlichtingsactiviteiten van Protestantse Theologische Universiteit