5 mrt 2020

Meeloopdag in Leeuwarden
Hogeschool Van Hall Larenstein

 • Inschrijven verplicht
 • Voltijd
  Deeltijd
  Duaal
 • Oriënteren
  Verdiepen
  Verkennen
  Beslissen

Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Kom een dagje meelopen bij één van de volgende opleidingen: Bedrijfskunde en Agribusiness, Dier- en Veehouderij, International Business, Management van de Leefomgeving, Milieukunde, Tuinbouw en Akkerbouw of Voedingsmiddelentechnologie. Je volgt een speciaal samengesteld programma met verschillende vakken uit het eerste jaar. Je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding van jouw keuze. Al met al een dag waarop jij al even student bent!

Je kunt je aanmelden via deze link.

Meer informatie

Lees meer over deze voorlichtingsactiviteit op de site van Hogeschool Van Hall Larenstein.

Adres(sen)

Hogeschool Van Hall Larenstein
Agora 1
8934 CJ Leeuwarden

Naar de voorlichtingsactiviteiten van Hogeschool Van Hall Larenstein

Deze voorlichtingsactiviteit geldt voor de volgende opleidingen:

Bedrijfskunde en Agribusiness Dier- en Veehouderij International Business Management van de Leefomgeving Milieukunde Tuinbouw en Akkerbouw Voedingsmiddelentechnologie