Voltijd
36 maanden

Handelsingenieurs in de beleidsinformatica slaan de brug tussen het bedrijfsleven en de digitale wereld. Daar is nood aan, want informatietechnologie heeft het bedrijfsleven ingrijpend veranderd. Big data en het Internet of Things zijn slechts enkele voorbeelden. In de bacheloropleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica ontwikkel je je tot een analytische denker en een multidisciplinaire manager met kennis van bedrijfseconomie en beleidsinformatica. Voor bedrijven die vooruitkijken, word je een onmisbare schakel.

In de bacheloropleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica staan ICT-vaardigheden en informatiemanagement centraal. Je leert hoe informatietechnologie optimaal kan worden ingezet om de bedrijfswerking te ondersteunen. Je krijgt een inleiding in onder meer het ontwerpen en programmeren van software, computernetwerken en database management. Je krijgt meer inzicht in het management van de algemene bedrijfswerking en van de afzonderlijke bedrijfsdomeinen: accountancy, financieel management, marketing, productie en logistiek, personeelsbeleid … Je maakt kennis met bedrijfswetenschappelijke theorieën en wiskundige modellen. Die laten je toe bedrijfsprocessen te analyseren, op te bouwen en te optimaliseren. Je krijgt ook een introductie in de natuur- en de toegepaste wetenschappen, relevante humane disciplines en recht. Je versterkt je kennis van het Engels en het Frans.


Voor informatie over deze opleiding verwijzen wij door naar de website van KU Leuven