Hbo
Voltijd Deeltijd
36 maanden

In de lerarenopleiding Kleuteronderwijs - ook beschikbaar als flexibel programma in het flextraject - leer je het beste in jonge kinderen naar boven halen. Dankzij jouw enthousiaste, creatieve en doelgerichte manier van lesgeven zie je hen groeien en met verwondering grote sprongen in hun ontwikkeling maken. Bij AP doe je als kleuterjuf of –meester in spé veel praktijkervaring op om je pedagogische en didactische competenties ten volle te ontwikkelen.