Aad Krom

Mijn naam is Aad Krom en ik geef les op de opleiding Bouwkunde in Alkmaar en Haarlem. In november 2001 ben ik als docent begonnen bij de opleiding.

In welke vakken geef je les?

Binnen de opleiding Bouwkunde geef ik onder andere het vak geschiedenis van de bouwkunst, waarin ik probeer verbindingen te leggen tussen de ontwikkelingen in (bijvoorbeeld) de klassieke oudheid en de huidige tijd met zijn talloze innovatieve ontwikkelingen. Daarnaast begeleid ik minors als Architectuur & Design en Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening en Planologie, en begeleid ik mede de minor Project- en Procesmanagement. Een ander belangrijk aspect binnen de opleiding is het begeleiden van projecten. In projecten worden de verschillende taken en rollen gesimuleerd die de studenten tegen zullen komen in de praktijk, zoals een opdrachtgever, deskundige of coach.

Aan welke jaren geef je les?

Deze onderdelen bestrijken alle studiejaren. Geschiedenis van de bouwkunst wordt met name in het eerste jaar aangeboden, om studenten te voorzien van een goede basiskennis van het vakgebied. De minors vinden in het begin van het vierde studiejaar plaats en de projectbegeleiding in het eerste, tweede en derde jaar. Met name het lesgeven in het eerste jaar vraagt een enthousiaste inzet van de docent om studenten warm te krijgen voor de vakinhoud. Als dat eenmaal klikt dan vinden de studenten hun weg vrij snel in hun eigen studie- en stage-omgeving. Die groei is prachtig om te zien. Zeker als je studenten tijdens hun afstuderen kan begeleiden om een (junior) professionele beroepsbeoefenaar te worden.

Welke opleidingen heb je zelf gevolgd?

Na het mbo Bouwkunde in Alkmaar heb ik de HTS Bouwkunde in Amsterdam gevolgd. Hard studeren maar met zeer veel plezier gedaan. Vervolgens heb ik bij verschillende bureaus gewerkt. Na enkele jaren kreeg ik de kriebels van collega's die aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam studeerden en prachtige maquettes en tekeningen van ontwerpen maakten. Ik dacht: 'dat wil ik ook', en ben gaan doorstuderen. Dit was een intensieve tijd met mijn medestudenten, maar na zo'n zes jaar avondstudie zijn wij tegelijk afgestudeerd. Velen spreek of ontmoet ik nog regelmatig.

Heb je bij andere bedrijven/scholen gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?

Na de HTS heb ik bij ongeveer acht verschillende bedrijven gewerkt om de volle breedte van het vakgebied te ontdekken. Naast mijn laatste werkzaamheden als manager bij UN Studio in Amsterdam, waar ik 13 jaar heb gewerkt aan nationale en internationale projecten, gaf ik een dag per week architectuurbegeleiding aan een andere hogeschool. Het begeleiden van jonge mensen heb ik altijd interessant gevonden. Bij UN Studio lag de gemiddelde leeftijd rond de 24 jaar en was het een broedplaats van jonge talenten. Het begeleiden en lesgeven boeit mij dan ook. Daarnaast heb ik ook een aantal jonge bureaus geholpen met de start van hun onderneming.

Heb je op dit moment overige activiteiten/werkzaamheden/banen naast je docentschap bij Inholland die relevant zijn voor het vakgebied waarin je les geeft?

Ik vind het buitengewoon belangrijk dat een docent met een been in de praktijk staat, omdat de theorie snel ingehaald wordt door de praktijk. Daarom werk ik nog steeds als zelfstandig ontwerper / architect en werk ik samen met studio Elastik in Amsterdam. Daarnaast ben ik de afgelopen drie jaar als external examiner werkzaam geweest aan de masteropleiding van het Waterford Institute of Technology in Ierland. Op dit moment ben ik lid van een vierkoppig supervisieteam van de Blaricummermeent, een nieuw te bouwen uitleg van ca. 700 woningen en bedrijfsterreinen in Blaricum.

Gebruik je deze ervaringen uit het werkveld tijdens het lesgeven?

Bovenstaande ervaringen kan ik op het gebied van ontwerpopvattingen en -technieken prima gebruiken bij de projecten van de studie Bouwkunde. Daarnaast heb ik een groot netwerk waaruit ik kan putten bij het organiseren van excursies en gastlezingen.

Heb je binnen Inholland naast docent zijn ook nog een andere rol?

Jazeker. Naast een taak als studieloopbaanbegeleider, ben ik ook stage- en afstudeercoördinator voor de opleiding Bouwkunde. Verder houd ik mij bezig met onderwijsontwikkeling om deze continue aan te laten sluiten op het veranderende beroepenveld welke onderhevig is aan maatschappelijke en economische factoren.

Kun je aangeven welk type student kiest voor deze opleiding?

Een student die nieuwsgierig is en bereid is om tijd en energie te investeren in de studie Bouwkunde. Hij zal dan veel plezier beleven aan deze prachtige opleiding. Door het terugkijken naar gerealiseerde producten wordt het vakgebied zeer aanschouwelijk en inspirerend voor nieuwe ontwikkelingen. Hiermee ontwikkelt de student zijn beroepshouding en eigen professionaliteit.

Op welke manieren heb je binnen jouw opleiding contact met de studenten?

Tijdens de colleges zijn er voldoende contactmomenten, alsook tijdens de excursies naar bouwprojecten en tijdens de internationale studiereizen waar ik een bijdrage aan lever. Daarnaast is het internationale contact met buitenlandse studenten in een gemeenschappelijk project zeer leerzaam en een enorme verrijking van de sociale ontwikkeling van de student.

Kun je aangeven bij welk soort bedrijven studenten van deze opleiding over het algemeen terecht komen?

Veel van onze studenten komen terecht bij bouwbedrijven, architectenbureaus en adviesbureaus. Daarnaast komen ze ook terecht bij woningcorporaties en de overheid. De vergrijzing in de bouw is groot. Het economisch tij ligt nu moeilijk, maar binnen enkele jaren zal de vraag naar hoger opgeleiden toenemen.

Mijn tip voor aankomende studenten:

Wees kritisch op je studie, kijk veel om je heen en verdiep je in het vakgebied. Studeer vooral met plezier. Je zult er enorm veel profijt van hebben als je zoveel mogelijk uit deze vier jaar haalt.

Aad Krom