Hbo
Voltijd
48 maanden

Hoe modern onze maatschappij ook is, dieren spelen daarin nog steeds een sleutelrol. Denk alleen al aan de veehouderij. In Nederland zijn er meer koeien, varkens en kippen dan er mensen wonen. Om van alle dieren in de natuur en recreatiegebieden nog maar te zwijgen. Hoe gaan we om met de relatie tussen mens en dier? Welk effect heeft de veehouderij op het milieu? Hoe zorgen we met gezonde dieren voor een gezonde bedrijfsvoering in de veehouderij? Heb jij oog voor het dier en de functie die het heeft in ons dagelijks leven? Dan is Dier in de duurzame samenleving (voorheen Dier- en Veehouderij) een interessante opleiding voor jou.


Voor informatie over deze opleiding verwijzen wij door naar de website van Hogeschool Inholland