Hbo
Voltijd Deeltijd
48 maanden

Maak de wereld om je heen beter en mooier

De omgeving waarin wij leven verandert voortdurend. We geven vorm aan nieuwe parken en natuurgebieden en verbeteren de leefbaarheid in de stad door extra groen. Door verandering van ons klimaat wordt een duurzame inrichting van onze leefruimte steeds belangrijker. Daarvoor hebben we creatieve, enthousiaste en vooral ook praktische mensen nodig!

Ontwerp, techniek en beheer

Bij de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting houd je je als ontwerper en planvormer bezig met allerlei gebieden: grootschalige, zoals natuur- en recreatieterreinen, woonwijken en landgoederen, maar ook kleinschaliger objecten zoals straten, parken, pleinen en bedrijventerreinen. Je beweegt je op het snijvlak van ontwerp, techniek en beheer: je maakt ontwerpen, maar ook plannen voor de aanpassing of juist de instandhouding van ruimtes. En daarbij houd je rekening met de ruimtelijke indeling, de natuur en ecologie, maar ook met het gebruik door de mens voor recreatie, landbouw of wonen. Met aandacht voor al die verschillende belangen werk je toe naar een realistisch en uitvoerbaar plan.