Hbo
Voltijd
48 maanden

De hbo-opleiding Chemie richt zich op toegepast wetenschappelijk onderzoek naar moleculen en hun eigenschappen. Zo kun je samen met anderen werken aan het maken van een echt milieuvriendelijke verf of het opsporen van een kleine hoeveelheid giftige stof in ons drinkwater. Tijdens de opleiding ontwikkel jij jezelf als wetenschapper. Je leert onderzoeken en gaat zelf experimenten opzetten voor in het laboratorium. Je krijgt een combinatie van theorie en practica om je nieuwe kennis en vaardigheden bij te brengen. Hierna kun je in groepen aan de slag met projecten om te leren hoe je onderzoek kan doen en hoe je hiervoor op het laboratorium moet gaan werken. Op deze manier ga je aan de slag met thema’s als analytische chemie, organische chemie, biologie, voeding, bio-based materialen, water, polymeren, medicijnen en duurzaamheid.

Vaak krijg je tijdens de opleiding echte projecten vanuit onze lectoraten of het werkveld. Hierdoor wordt je goed voorbereid om na je opleiding als chemicus aan de slag te gaan. De chemische sector wordt als grootvervuiler gezien, maar op het gebied van duurzaamheid en veiligheid is chemie juist de basis. De maatschappij én industrie stellen dan ook steeds hogere eisen op het gebied van duurzaamheid; is dit een uitdaging voor jou?

Samenwerking

De studie Chemie is een unieke samenwerking tussen twee hogescholen: NHL Stenden en Hogeschool Van Hall Larenstein. Je volgt de studie op de locatie van VHL in Leeuwarden