Wo
Voltijd
36 maanden

Heb jij ook het gevoel dat je iets wilt betekenen ter bescherming van het milieu? Wil je bijvoorbeeld bijdragen aan het terugdringen van klimaatverandering? Join the club van de bacheloropleiding Environmental Sciences.

Wat studeer je bij Environmental Sciences?

Bij deze Engelstalige bacheloropleiding ga je bezig met het zoeken naar oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd. Want het wordt steeds zichtbaarder hoeveel impact wij als mensen hebben op onze aarde. En jij kan daarin een belangrijke rol spelen. Tijdens deze opleiding leer je milieu- en duurzaamheidsvraagstukken van verschillende kanten bekijken en beoordelen. Ook leer je verschillende oplossingen onderzoeken en toepassen. Denk bijvoorbeeld aan de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en de energietransitie.

Het mooie is dat je door een natuurwetenschappelijke én sociaalwetenschappelijke bril leert kijken naar duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar hoe we oppervlaktewater nog schoner kunnen krijgen en wat mensen, bedrijven en de overheden daar aan kunnen bijdragen.

Ontwerp mee aan een leefbare wereld voor nu en later!

Waarom deze studie?

  • De mix van natuur-, sociale – en technologische wetenschappen geeft je een compleet beeld van de samenhang tussen mens en milieu.
  • Je onderzoekt milieukwesties vanaf een campus waar we al meer dan 100 jaar kennis verzamelen en toepassen. Er ligt een schat aan mogelijkheden op je te wachten!
  • Jouw kennis draagt direct bij aan een duurzamere toekomst van de planeet en het internationale netwerk van WUR kan je helpen wereldwijd impact te maken.

Kijk hier voor meer informatie over de studie Environmental Sciences.