Woody Maijers

Mijn naam is Woody Maijers, sinds 2003 bij Inholland. Ik geef les aan de opleidingen Food Commerce & Technology in Delft en Amsterdam en Greenport Business & Retail Delft.

In welke vakken geef je les?

Ik geef Logistiek, Onderzoeken (onderzoekstechnieken en -methoden) en Debat (voorbereiding en praktijk op het gebied van maatschappelijke vraagstukken in de sector). Daarnaast ben ik betrokken bij diverse onderzoeksprojecten op het gebied van greenport en food, inclusief afstuderen. Ik geef les aan studenten uit alle studiejaren. In het eerste jaar gaat het in hoofdzaak om kennisoverdracht, terwijl mijn rol in de overige jaren meer gericht is op het begeleiden van onderzoeksprojecten in de praktijk.

Welke opleiding(en) heb je zelf gevolgd?

Ik heb Landbouwtechniek, Grondbewerking, Informatica en Didactiek gedaan aan de Landbouw Universiteit Wageningen en Bedrijfskunde aan het Instituut Bedrijfskundige Opleidingen in Slot Zeist.

Heb je bij andere organisaties gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?

Op de Nyenrode Business Universiteit ben ik senior lector Value Chain Management geweest. Ik zorgde hier voor de ontwikkeling van de onderzoekagenda agri-foodbusiness en verzorgde colleges op het gebied van value chain management. Ook ben ik als algemeen directeur bij Stichting Agro Keten Kennis belast geweest met de ontwikkeling en uitvoering van 6 co-innovatieprogramma's.

Ben je op dit moment, naast je docentschap bij Inholland, nog met andere activiteiten bezig die relevant zijn voor het vakgebied waarin je les geeft?

Ik heb een eigen bedrijf, De Ketencoach, dat zich richt op innovatieprojecten in ketens en netwerken in de agri-foodsector. Daarnaast ben ik bestuurder van stichting Rollover Onderwijs die zich richt op authentiek bedrijfsleren.

Gebruik je al die ervaringen uit het werkveld tijdens het lesgeven?

Ik kan veel praktijkvoorbeelden gebruiken in mijn werk bij Inholland. Bovendien geven mijn onderneming en andere werkervaring mij een goed inzicht in wat er op dit moment in de sector speelt.

Heb je bij Inholland, naast je docentschap, ook nog een andere rol?

Ja, ik ben lector Integrale Voedsel- en Productieketens bij Inholland Delft. Hierbij leid ik projecten rond onder andere de versterking van (inter)nationale ketens, duurzaamheid in de keten en het beperken voedselverliezen. Niet minder belangrijk is het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten en onderwijsmaterialen voor Supply Chain Management. Ik ben lector geworden om ervoor te zorgen dat studenten en docenten inzicht krijgen in de nieuwste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Daarnaast ben ik voor de AOC's in regio Noord- en Zuid-Holland verantwoordelijk voor authentiek leren in de praktijk. Ook ben ik bij Inholland aanspreekpunt voor (aankomende) deeltijdstudenten voor authentiek bedrijfsleren.

Welk type student kiest voor deze opleidingen en waarom?

De studenten van Food, Greenport en Dier en Veehouderij hebben allen een affiniteit met hun vakgebied, of dit nu voeding, tuinbouw of dierveehouderij is. Het zijn ondernemende studenten die tijdens hun studie dicht bij de praktijk staan. Door de verschillende studies en studierichtingen zijn studenten in het groene domein zeer divers. Zo zijn er bijvoorbeeld bij de Foodopleiding studenten die gericht zijn op de technische, exacte kant van de sector, maar ook studenten die zich op de marketing- en business kant van de sector richten.

Op welke manieren heb je bij jouw opleidingen contact met de studenten?

Contactmomenten zijn zeer variabel. Naast colleges geven, begeleid ik projecten en afstudeeropdrachten. Bij deze projecten horen projectvergaderingen. Ook denk en help ik mee bij het zoeken naar geschikte stage- en afstudeerplekken. Daarnaast begeleid ik studenten voor en tijdens debatten. Ook coach ik studenten die naar de jaarlijkse business case competitie van IFAMA (International Food and Agribusiness Management Association) gaan. Vorig jaar is er een studententeam naar China geweest en dit jaar gaat er een team naar Amerika. Hier strijden de studenten tegen internationale studententeams, dus dit vraagt natuurlijk een goede voorbereiding. Tot slot werk ik graag met studenten in mijn bedrijf en bij het lectoraat. Zij kunnen hierdoor tijdens hun studie al werkervaring opdoen in de sector waar zij later gaan werken.

Bij welk soort bedrijven komen studenten van deze opleidingen over het algemeen terecht?

Dat loopt erg uiteen. Het gaat dan om tuinbouwbedrijven, handel, toeleverende bedrijven, industrie, adviesbureaus, voedingsmiddelenproductiebedrijven, maatschappelijke organisaties en (semi)overheidsinstellingen. Daarnaast zijn er ook studenten die doorstromen naar de universiteit of een eigen onderneming beginnen.

Mijn tip voor aankomende studenten

De sectoren waarop deze opleidingen zich richten zijn interessant. Er is veel werkgelegenheid en je kunt veel kanten op. Wat je maakt, zie je elke dag in de winkel liggen. Oriënteer je goed tijdens je studie welke kanten je op kunt, want de sector heeft tal van mogelijkheden.

Woody Maijers

Overige testimonials bij Food, Commerce and Technology (voeding)

Anouk Hartman

"Interessant om stage te lopen bij een bedrijf dat voedingsmiddelen ontwikkelt."