Forensisch Onderzoek

In de studie Forensisch Onderzoek leer je alles over het doen van sporenonderzoek naar de toedracht van een incident of misdrijf, en uit te zoeken wie hiervoor verantwoordelijk is. Dit is heel breed, denk bijvoorbeeld aan forensisch onderzoek doen bij een brand, verkeersongeval, moord of fraude. Je maakt kennis met allerlei soorten sporenonderzoek in de vakgebieden biologie, chemie en fysica maar ook op het gebied van informatica, zoals bij cybercrime en de digitale sporen die daarbij worden achtergelaten. Je leert tijdens de studie om te gaan met de meest geavanceerde onderzoekstechnieken in zowel het laboratorium als op de ‘plaats incident’ of de ‘plaats delict’. Naast technische skills leer je ook hoe je een onderzoek kan coördineren en goed kan communiceren met de verschillende instanties die daarbij betrokken zijn.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing