Global Project and Change Management

De bachelor Global Project and Change Management is er in de eerste plaats op gericht studenten op te leiden tot goed functionerende professionals die de hogere administratieve functies binnen de bedrijfseconomische, administratieve en fiscale sector bekleden. De studie is in zoverre praktijkgericht dat je leert hoe je kosten/baten-analyses moet maken, hoe je budgetten en jaarrekeningen opstelt en hoe je effectief de leiding binnen een administratieve organisatie in kan nemen. Behalve de algemene eigenschappen van de conventionele Business Administration studie, wordt er binnen de gegeven studie ook een nadruk gelegd op het uitvoeren van onderzoek. Met het oog op de internationalisering van het bedrijfsleven, wordt de studie in het Engels gegeven in een internationale omgeving. Studenten uit verschillende landen nemen deel aan deze studie. De internationale perspectieven voor studenten van deze bachelor zijn dan ook groot.