International Relations

Bij de studie International Relations verdiep je je in internationale betrekkingen. Je onderzoekt de complexe sociaal-politieke en economische aspecten van culturele groepen en probeert deze te begrijpen. Je bestudeert invloeden van landen en culturen op elkaar. Wat in China gebeurt, kan bijvoorbeeld ook grote invloed hebben in Nederland. Op de politiek, op culturele groepen, maar ook in het bedrijfsleven. Je verdiept je in verschillende opvattingen en visies op de wereld. Je onderzoekt wat bindt en wat scheidt. Je kijkt welke rol dialoog en diplomatie speelt bij relaties tussen internationale partijen.