Tourism

De ontwikkeling van duurzaam toerisme staat centraal in deze studie. De Engelstalige universitaire bachelor bestudeert toerisme aan de hand van economie, sociologie, technologie, natuur en milieu. Vragen die daarmee samenhangen zijn bijvoorbeeld: welke gevolgen heeft de ontwikkeling van toerisme in een bepaalde streek? Op de lokale economie, de omgeving of het milieu? Of welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor bepaalde toeristische plaatsen. Studenten leren met een kritische blik naar toeristische vraagstukken kijken. Niet alleen om ze op te lossen, ook om ze te analyseren.

De studie is in vergelijking met de hbo-opleiding Toerisme meer gericht op kennis en theorie en daardoor minder praktijkgericht. Ook concentreren hbo-opleidingen zich meer op de managementkant van toerisme, terwijl de universitaire studie breder is door er gebieden als milieukunde, sociologie en antropologie in te betrekken. Hoe gedragen mensen zich bijvoorbeeld? En welke invloed heeft toerisme op de lokale bevolking?

In het eerste jaar krijgen studenten inleidende vakken als sociologie, economie, consumentengedrag, omgevingswetenschappen en onderzoeksmethoden. In het tweede jaar leer je deze vakken met elkaar verbinden. Ook passen zij die kennis toe tijdens veldwerk in het buitenland. In het derde jaar volgen zij een half jaar een minor; dat kan ook aan een andere universiteit of in het buitenland zijn.

Toelatingseisen: Er zijn geen toelatingseisen, maar mensen met wiskunde C moeten een test doen.

Bijzonderheden: Deze studie is een samenwerking tussen twee instellingen (joint degree). De WUR in Wageningen en NHTV in Breda. De eerste twee jaar volg je de studie in Breda en het laatste jaar in Wageningen.