Medische Hulpverlening

De studie Medische Hulpverlening leidt je op om acute zorg te leveren. Denk daarbij aan werk op de afdeling eerste hulp van een ziekenhuis, als ambulancemedewerker of in de anesthesie (verdoving) bij operaties. Je leert uiteraard over het menselijk lichaam en ziekteverschijnselen, het stellen van diagnoses en het uitvoeren van zorghandelingen. In spoedeisende situaties is ook je omgang met patiënten, artsen en verpleegkundigen van levensbelang. Daarom leer je tijdens de studie over sociale vaardigheden, planning en omgaan met stress.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing