Global Law

Het karakter van nationale rechtssystemen wordt steeds globaler. De studie Global Law tracht boven het traditionele nationale rechtssysteem uit te stijgen door studenten kennis bij te brengen die met behulp van verschillende onderzoeksdisciplines kan worden ingezet om (internationale) juridische vraagstukken op te lossen. De studie is interdisciplinair van aard en maakt gebruik van kennis uit verschillende disciplines, waaronder economie en sociologie. Tijdens de studie worden vraagstukken vanuit een transnationaal perspectief benaderd. In het eerste jaar van de studie worden voornamelijk de basisvakken uit de (internationale) rechtsgeleerdheid behandeld en krijg je ook een aantal niet-juridische vakken zodat je leert samenwerken met experts uit andere vakgebieden. Tijdens de twee jaar daarna krijg je alle belangrijke specifieke juridische vakken, maar wel allen vanuit een internationaal en interdisciplinair perspectief. Voorbeelden zijn strafrecht, mededingingsrecht en privaatrecht.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing