Landscape and Environment Management

De studie Landscape and Environment Management is gericht op leefbaarheid, duurzaamheid en de inrichting en het beheer van de ruimte in de Randstad. Hierbij wordt er geprobeerd alles zo groen en duurzaam mogelijk te maken en te houden. Tijdens de studie leer je plannen opstellen, medestanders vinden en stakeholders benaderen, projecten uitwerken en onderzoek doen. Je richt je op de link tussen beleid en uitvoering. Er zit veel praktijk in de studie; je werkt vaak in de vorm van projecten aan praktijkenopdrachten. Ook is in de studie ruimte opgenomen voor veldwerk, excursies, stages en gastcolleges. Voorbeelden van vaardigheden die je tijdens practica en veldexcursies opdoet zijn het nemen van water- en bodemmonsters, het vaststellen van flora en fauna in het veld, en laboratorium- en computerskills. In het eerste jaar krijg je veel vakken waarmee je je kunt oriënteren op het vakgebied. In het tweede jaar diep je de kennis en vaardigheden die je in het eerste jaar hebt opgedaan verder uit. Tijdens de gehele studie ontwikkel je brede vaardigheden op het gebied van onder andere duurzame leefomgeving, ruimtelijke plannen en actoren, milieubeleid, groen en recreatie, mobiliteit en ecologie. In het derde jaar loop je een half jaar stage. In het vierde jaar ga je je specialiseren. Je kunt hierbij kiezen uit de afstudeerrichtingen: Omgevingsmanagement, Natuur- en Landschapsbeheer of Groen Ondernemerschap.