European Public Administration

De studie European Public Administration richt zich op het bestuur van de Europese Unie. Het is een studie die een sterke internationale focus heeft en dus uitsluitend in het Engels wordt gegeven. Alle facetten van Europese besluit- en beleidsvorming komen tijdens de studie aan bod en je leert deze in een globale context te plaatsen. European Public Administration is interdisciplinair van aard: aspecten van economie, politicologie, sociologie en rechten worden samengevoegd in deze studie. Tijdens de studie krijg je te maken met onderwerpen als de uitbreiding van de EU, voedselfraude en Europese telefoontarieven. Naast onderwerpen die uitsluitend met de EU te maken hebben, wordt er tijdens de studie ook aandacht besteed aan de relatie tussen de EU en internationale organisaties en andere overheden.

Tijdens het eerste jaar krijg je onder andere vakken over democratie, Europese integratie, effectieve beleidsvorming en overheid. In het tweede jaar is er een gemeenschappelijk deel van vakken, waarbij je vakken krijgt over openbaar bestuur en het managen daarvan, en is er ruimte voor keuzevakken. In het derde en laatste jaar van de studie krijg je ook de ruimte om een half jaar op te vullen met bijvoorbeeld extra vakken om je professionele en onderzoeksvaardigheden uit te breiden. Je kunt er in die tijd echter ook voor kiezen om een stage te doen of om een semester in het buitenland te spenderen. Het laatste semester is gewijd aan het schrijven van je scriptie.