Life Science and Technology (joint degree)

Bij de joint degree Life Science and Technology leer je de allerkleinste bouwsteen van het leven te onderzoeken: de werking van de cel. Door een combinatie van biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde krijg je inzicht in het beïnvloeden en manipuleren van cellen. Met de juiste ontwikkelingen komen er betere geneesmiddelen, nieuwe behandelmethoden, gezondere voedingsmiddelen en een schonere industrie.

Een joint degree houdt in dat je de opleiding op meerdere instellingen volgt.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les in vakken als biochemie, organische chemie, calculus, thermodynamica en levenswetenschap.

Toelatingseisen

Je wordt meteen toegelaten tot deze studie met het vwo-profiel Natuur & Techniek. Met de andere profielen word je ook toegelaten, mits je scheikunde, natuurkunde en wiskunde B in je pakket hebt.