Economics and Business Economics

Bij de studie Economics and Business Economics leer jij economie en bedrijfseconomie te combineren. Zo geef jij antwoorden op vragen als: Hoe behoudt een marktleider zijn dominantie? En waarom stapte Groot-Brittannië uit de Europese Unie? Wat zijn de gevolgen daarvan voor de Europese handel? Bij bedrijfseconomie leer je de verschijnselen die zich in en rondom bedrijven voordoen te herkennen en daar mee te werken. Bij economie laat je zien hoe middelen door bedrijven in worden gezet en welk effect dit heeft op het dagelijks leven en de maatschappij.

Eerste jaar

In het eerste jaar maak je kennis met de basis van economie en bedrijfseconomie. Zo leer je de beginselen van de economie bij Principles of Economics and Business. Verder krijg je financiën, statistiek, wiskunde en onderzoek.

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot deze studie met een vwo-profiel met wiskunde A of B in je pakket. Wiskunde B sluit het best aan op de studie. Ook is het belangrijk dat je Engels op peil is, aangezien de studie in het Engels aangeboden wordt.