Sociaal Werk

Bij de studie Sociaal Werk kom jij op voor de belangen van mensen die in de problemen zijn geraakt. Denk hierbij aan mensen met hoge schulden, verslavingen, of die met justitie in aanraking zijn gekomen. Een sociaal werker ondersteunt, helpt en adviseert mensen om hun huidige situatie te verbeteren wanneer ze dit zelf niet kunnen.

Eerste jaar

In het eerste jaar volg je niet alleen theoretische vakken, maar woon je ook trainingen over bijvoorbeeld gesprekstechnieken en groepsdynamica. Voorbeelden van eerstejaarsvakken zijn sociologie, ethiek, psychologie en politiek en recht. Het aanbod en de inhoud van de vakken kunnen per instelling verschillen.

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot deze studie met alle havo- en vwo-profielen.