Finance & Control

Bij de studie Finance & Control leer je naar het verhaal achter de bedrijfscijfers, zoals inkomsten en uitgaven te kijken. Jij bent in een bedrijf de schakel tussen alle afdelingen, wat betekent dat je veel adviseert aan personeel op basis van de behaalde cijfers waarmee jij werkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het minimaliseren van loonkosten. Daarbij houd je de financieel-economische situatie van het bedrijf nauw in de gaten en probeer je het bedrijf op verschillende vlakken te verbeteren. Je overziet het bedrijf, herkent opkomende problemen en handelt oplossingsgericht. Alle acties worden door jou eerst goed doordacht, voordat je op actie overgaat: eerst denken, dan pas doen! De taal waarin de opleiding wordt aangeboden kan per instelling verschillen.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les in vakken als kwantitatieve methoden (omzetting van informatie naar bijvoorbeeld aantallen en hoeveelheden waarmee te rekenen is), International Business, bedrijfsadministratie, management accounting, bedrijfseconomie en recht. De inhoud en het aanbod van de vakken kunnen per instelling verschillen.

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot deze studie met alle vwo-profielen. Ook de havo-profielen Economie & Maatschappij en Natuur & Techniek geven meteen toegang tot de opleiding. Bij Cultuur & Maatschappij moet je management en organisatie of economie én wiskunde A of B in je pakket hebben om toegelaten te worden en bij Natuur & Gezondheid management en organisatie of economie.