Chemistry

Bij de Engelstalige studie Chemistry leer je de wereld op moleculair niveau te zien. Het uiteindelijke doel van deze studie is om bijvoorbeeld nieuwe moleculen en materialen met de gewenste eigenschap te ontwerpen, zodat deze precies doen wat jij wilt. Denk hierbij aan de perfecte pijnstiller voor een specifieke pijn, of je ontwerpt hét effectieve geneesmiddel voor een nog ongeneesbare ziekte.

Het eerste jaar

Het eerste jaar krijg je les in vakken als Mechanica, Biochemie en de structuur van moleculen en atomen. De studie heeft een sterke focus op onderzoek; je zit de helft van de tijd in de onderzoekslaboratoria. Je sluit de studie af met een stage waarover jij je thesis gaat schrijven. Dit houdt een zelfstandig onderzoek in over jouw gekozen specialisatie.

Toelatingseisen

Met het vwo-diploma Natuur & Techniek wordt je direct toegelaten. Bij de andere profielen moet je wiskunde B, natuurkunde en scheikunde in je pakket hebben.