Human Resource Management (Associate degree)

Bij de Associate degree (Ad) Human Resource Management (HRM) leer jij de belangen van zowel het bedrijf als de werknemers te behartigen. Zo houd jij je bezig met het verbeteren van bijvoorbeeld het ziekteverzuimbeleid, het werkklimaat of de arbeidsomstandigheden. Daarnaast werk je aan beoordelingen en beloningen binnen het bedrijf.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les in vakken als Algemene economie, Onderzoek, Sociologie, Psychologie en Arbeidsrecht. Daarnaast doe je werkervaring op door middel van een verplichte stage van een aantal maanden. Zo komen theorie en praktijk in je eerste jaar samen.

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten met alle havo- en vwo-profielen.