Applied Mathematics

De studie Applied Mathematics richt zich op het toepassen van wiskunde om problemen op te lossen en voorspellingen te doen. Dat doe je door complexe problemen te vertalen naar een wiskundig vraagstuk, en dat vervolgens op te lossen. Je leert daarvoor werken met verschillende wiskundige modellen, statistiek en wiskundige technieken zoals integreren. Natuurlijk leer je ook programmeren en werken met statistische software. De opleiding bestaat grotendeels uit wiskunde, maar is gericht op toepassingen. Daarom wordt er ook aandacht besteed aan samenwerken met andere disciplines, zoals Informatica, Bedrijfskunde en Civiele Techniek. Je leert omgaan met internationale studenten, doet experimenten en werkt regelmatig in teams. Veel opdrachten komen uit de praktijk: denk aan verkeerssituaties of efficiënte logistiek.

In je eerste jaar

De studie richt zich in het eerste jaar op een grondige basis in wiskundige modellen en structuren. Je leert daarnaast deze modellen programmeren in verschillende programma’s. Verder ga je in de vorm van drie modules aan de slag in teams: je werkt aan onderwerpen als elektromagnetische velden, statistische modellen en wiskundige bewijsvoering. Tijdens de module over elektriciteit en veldentheorie werk je samen met studenten Natuurkunde. Verder wordt er in je eerste jaar aandacht besteed aan presenteren en omgaan met culturele verschillen. De opleiding is namelijk heel internationaal.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding Applied Mathematics moet je een vwo-diploma hebben met het profiel Natuur & Techniek, of een ander profiel met Wiskunde B. Doorstromen vanuit een relevante hbo-opleiding kan ook. In dat geval word eerst gekeken of je toelaatbaar bent.