Global Responsibility and Leadership

Bij de universitaire studie Global Responsibility and Leadership ga je in op mondiale vraagstukken, als klimaatverandering, armoede, verbetering van leefomstandigheden, zoals onderwijs, voeding en gezondheidszorg. Je probeert voor deze vraagstukken duurzame en innovatieve oplossingen te vinden. Dat doe je vooral door onderzoek te doen.

In je eerste jaar

Het eerste studiejaar gaat vooral in op duurzaamheid in de deelgebieden politicologie, mondiale gezondheid, economie, milieustudies, data science en psychologie. Je kunt bijvoorbeeld onderzoek doen naar overstromingsgevaar in een bepaald gebied als gevolg van klimaatverandering. Naast theorie heeft deze studie dus een grote praktische onderzoekscomponent. Onderzoeken doe je vaak in groepjes. Na afloop presenteer je de resultaten.

Hoofdfase

Een van de onderzoeken in je tweede jaar doe je met een lokale instantie. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek in en met je gemeente naar het verbruik van elektriciteit met als doel het verbruik van elektriciteit omlaag te brengen.

Je specialiseert je gedurende de studie in een van de drie vakgebieden:

  • Responsible Governance: gaat over bestuur, politiek en leiderschap, waarbij de nadruk ligt op ethiek. Welke gevolgen hebben bepaalde beslissingen bijvoorbeeld voor toekomstige generaties?
  • Responsible Humanity: vraagstukken die te maken hebben de mensheid, zoals gezondheid, gelijke rechten, mensenrechten, psychologie en onderwijs.
  • Responsible Planet: heeft te maken het milieu en onze leefomgeving. Denk ook aan klimaatverandering en vervuiling.

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten met elk vwo-profiel, maar je moet wel een voldoende hebben voor wiskunde A, B, C of een internationaal equivalent. Het programma is in het Engels, waardoor je van tevoren je niveau moet aantonen. Je doorloopt een selectieprocedure.