Chemische technologie

Bij de studie Chemische Technologie word je opgeleid tot chemische technoloog en leer je de techniek achter industriële processen. Daarnaast ontdek je hoe je laboratoriumonderzoek in moet zetten om grote productieprocessen beter te laten verlopen en besteed je aandacht aan duurzaamheid en energie. De taak van de chemisch technoloog is zeer breed. Zo ben jij betrokken van ontwerp tot productie en van samenstelling tot veiligheidseisen. Denk bijvoorbeeld aan bier dat gebrouwen wordt, verfproductie, voedingsmiddelen of afvalverwerking. Als chemische technoloog ben je creatief en klantgericht.

Je eerste jaar

In het eerste jaar van de studie Chemische Technologie leg je een brede basis voor de rest van je opleiding. Je leert de wereld van chemisch technologen kennen en werkt in projecten aan het oplossen van vraagstellingen binnen chemische technologie. Daarnaast volg je algemene vakken zoals levende chemie en energiebalansen. De inhoud en het aanbod kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden tot de studie Chemische Technologie met de havo en vwo profielen N&G en N&T.