Opleiding voor Ergotherapie

Tijdens de hbo studie Opleiding voor Ergotherapie leer je alle vaktechnische en professionele vaardigheden die je nodig hebt om een goede ergotherapeut te worden. Een ergotherapeut helpt mensen met fysieke of geestelijke klachten om dagelijkse handelingen weer te kunnen verrichten. Denk maar aan schrijven, aankleden, opstaan, fietsen of het doen van huishoudelijk werk. Je leert om een situatie te beoordelen en een individueel behandelplan op te stellen. Samen met de patiënt, zijn of haar directe omgeving en andere medische hulpverleners, zoek je naar een oplossing zodat de patiënt weer normaal kan functioneren in zijn of haar woon- en werkomgeving.

De studie Ergotherapie is toegankelijk met alle havo en vwo eindexamenprofielen. De vakken die je krijgt tijdens de studie zijn heel verschillend. Je volgt medische vakken over anatomie, het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat, maar ook meer maatschappelijk gerichte vakken over bijvoorbeeld psychiatrie of therapie voor kinderen. Je werkt ook aan je professionele en therapeutische vaardigheden. Je groeit door middel van het doen van verschillende stages uit tot zelfstandig ergotherapeut.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing