Mondzorgkunde

De hbo studie Mondzorgkunde leidt je op tot specialist op het gebied van verzorging van het gebit en de mond. Je leert tijdens de studie enerzijds tand- en tandvleesproblemen te behandelen, anderzijds leer je ook voorlichting te geven over mondhygiëne. De taken van de mondzorgkundige of mondhygiëniste zijn vooral polijsten, reinigen, tandsteen verwijderen, het gebit reinigen, tandvleesaandoeningen behandelen en tandbederf signaleren. Je leert ook de eenvoudige taken van de tandarts als boren, gaatjes vullen en de halfjaarlijkse controle.

Tijdens de studie krijg je specifiek tandheelkundige vakken als tandanatomie, parodontologie, preventieve tandheelkunde en kindertandheelkunde. Je krijgt ook meer algemene vakken als farmakunde, psychologie, spoedeisende hulpverlening, bacteriologie en voorlichtingskunde. Stages vormen een vast onderdeel van het studieprogramma. In de praktijk oefen je je vaardigheden en leer je samenwerken met tandartsen, verpleegkundigen, orthodontisten en artsen. Het is belangrijk om naast je technische vaardigheden ook een goede patiëntgerichte houding te ontwikkelen.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing