Maatschappelijk werk en dienstverlening

De studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) bereidt je voor op het beroep van maatschappelijk werker. Als maatschappelijk werker help je mensen die problemen hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in financiële moeilijkheden zitten, relatieproblemen hebben, in een sociaal isolement zitten, psychische problemen hebben of mishandeld worden. Deze mensen doen een beroep op jouw steun, advies of begeleiding. Naast het helpen van deze mensen behoort ook tot jouw taak dat je in sommige gevallen problemen rapporteert bij instanties (bijvoorbeeld bij mishandeling)en dat je af en toe voorlichting geeft.

Naast theoretische vakken als psychologie, pedagogiek en sociologie, krijg je tijdens de studie ook veel praktijkgerichte vakken. Gedurende je hele studie zijn projecten, rollenspellen, groepsdiscussies en stages belangrijke onderdelen van het studieprogramma. Je doet kennis op over diverse vormen van behandelen en begeleiden van mensen en over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Je sluit je studie af met een afstudeerproject of een examen.

Let op: NUMERUS FIXUS
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing