Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Tijdens de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) leer je hoe je mensen helpt die kampen met problemen in hun woon- en leefsituatie. In tegenstelling tot de pedagoog, focust de sph’er zich vooral op (jong)volwassenen. Een verschil met de maatschappelijk werker is dat de sph’er zich vooral op de hulpbehoevende concentreert en minder op de sociale omgeving. Er wordt een beroep op jou gedaan door mensen die problemen hebben door een handicap, psychische stoornis of problematische gezinssituatie. Tijdens je studie leer je hoe je als hulpverlener deze mensen kunt helpen hun leven zo zelfstandig mogelijk in te richten.

Je helpt de client door bijvoorbeeld een begeleid wonenproject te vinden, een dagactiviteitencentrum te adviseren of je helpt bij het vinden van een baan. Tijdens de studie kun je je soms in een bepaalde doelgroep specialiseren, zoals bijvoorbeeld ouderen of verslaafden. Omdat je mensen begeleidt in hun eigen woon- en leefsituatie zul je soms bijvoorbeeld in een jeugdgevangenis of pyschiatrische instelling op bezoek gaan, maar vaak ook bij mensen thuis.

Tijdens de studie krijg je vakken als psychologie, interculturele hulpverlening en pedagogiek. Je leert verschillende vaardigheden zoals observen en gesprekvoering. Je volgt verschillende projecten en zult stage lopen om ervaring op te doen met de praktijk. Om toegelaten te worden tot de studie hoef je geen specifiek profiel te volgen op de middelbare school, maar je moet wel wiskunde in je vakkenpakket hebben.