Lerarenopleiding 2e graad Godsdienst

De studie Lerarenopleiding 2e graad Godsdienst bereidt je voor om docent Godsdienst en Levensbeschouwing te worden. Je besteedt aandacht aan de rol van geloof en godsdienst in de moderne samenleving, waarbij onder meer maatschappelijke vraagstukken als euthanasie, abortus en de 24-uurseconomie aan de orde komen. Je houdt je bezig met de geschiedenis van het christendom, maar ook met verschillende andere wereldgodsdiensten en niet-religieuze levensbeschouwingen. Bijbelwetenschap, godsdienstwetenschap en –sociologie en ethiek zijn belangrijke onderdelen van het studieprogramma.

Naast vakinhoudelijke kennis, doe je kennis op over de onderwijskunde, waarbij je onder meer te maken krijgt met hoe je leerlingen kunt begeleiden en stimuleren in het leerproces. Je besteedt aandacht aan jouw communicatieve en sociale vaardigheden, omdat je als leraar nu eenmaal voortdurend met mensen (leerlingen, maar ook collega’s) te maken hebt. Daarnaast leer je hoe je in het onderwijs gebruik kunt maken van media als film, video en dia. De onderwijspraktijk wordt vanaf het tweede jaar steeds belangrijker en in het derde jaar moet je al zelfstandig les kunnen geven.

In je eerste jaar

Het eerste jaar is een breed basis jaar waarin je kennis maakt met theologische vakken. Zo krijg je vakken als Oude Testament, Nieuwe Testament, Religie in meervoud, Heilige boeken en Ritueellab. Ook ga je al direct aan de slag in de praktijk. Het aanbod en de inhoud kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Toelatingseisen

Elk havo en vwo-profiel heeft rechtstreeks toegang tot de studie Lerarenopleiding 2e graad Godsdienst.