Business Administration

De hbo studie Business Administration bereidt je voor op een (management)functie in het bedrijfsleven. Je bestudeert de werking van het (internationale) bedrijfsleven en verdiept je in de actuele problemen die spelen. De naam van de studie en de focus van de studie verschillen per hogeschool. Ondernemen, organiseren, bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering zijn typisch onderwerpen waar je veel mee te maken zult krijgen. Naast de theoretische kennis die je opdoet, maak je je ook de communicatieve en professionele vaardigheden eigen die nodig zijn om te kunnen functioneren in een internationale commerciële werkomgeving.

Vakken die je tijdens de studie kunt krijgen zijn marketing, logistiek, ICT, human resource management, macro-economie, internationale betrekkingen, bedrijfsadministratie en projectmanagement. Gedurende de studie doe je veel projecten en loop je verschillende stages om zo jouw studiemateriaal in de praktijk te leren kennen. Je komt voor toelating tot de studie in aanmerking met elk havo of vwo eindexamenprofiel. Vakken als economie, management en organisatie, Engels en een tweede vreemde taal kunnen goed van pas komen tijdens de studie.