Advanced Technology

Bij de studie Advanced Technology verdiep je je in de wereld van uitvindingen. Je leert ideeën ontwikkelen voor technologieën die inspelen op de behoeften van de samenleving. Je verdiept je hiervoor in meerdere vakgebieden, bijvoorbeeld bedrijfskunde, marketing, elektrotechniek, scheikundige technologie, werktuigbouwkunde en technische natuurkunde. Naast het opdoen van een stevige basiskennis van deze vakgebieden ontwikkel je ook verschillende technische vaardigheden.

Je ontwikkelt je kennis en vaardigheden door experimenten, practica en projecten. Je krijgt ontwerpopdrachten, bedrijfskundige vragen en maatschappelijke problemen voorgeschoteld. Je voert onderzoek uit en zoekt naar oplossingen. Je ontwerpt bijvoorbeeld een nieuw communicatiemiddel of zoekt naar mogelijkheden voor schonere energie. Je krijgt vakken als Innovatie en Ondernemerschap, Mathematical Modeling, Quantumverschijnselen, Productietechnologie en Materials Engineering.

Om direct toegelaten te worden tot de studie volg je op de middelbare school het vwo-profiel Natuur en techniek. Met het profiel Natuur en gezondheid word je ook toegelaten, mits je de vakken wiskunde B en natuurkunde en Engels in je vakkenpakket hebt. De hele opleiding wordt in het Engels aangeboden.