Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Tijdens de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap leer je alles over het openbaar bestuur, management en verschillende organisaties. Je krijgt een goede algemene basis en maakt pas later in de studie de keuze tussen bestuurskunde of organisatiewetenschappen. Je kijkt naar hoe organisaties in elkaar zitten, hoe ze bestuurd worden, wanneer ze optimaal functioneren en hoe ze zich aanpassen aan ontwikkelingen in de maatschappij. Je richt je zowel op commerciële organisaties als op non-profit instellingen en overheden. Je kijkt naar de actuele problematiek binnen het openbaar bestuur en naar de nieuwste ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven.

Elk vwo profiel biedt toegang tot de studie Bestuur- en Organisatiewetenschap, maar je moet wel wiskunde in je vakkenpakket hebben. Verder vind je op de middelbare school waarschijnlijk vakken als economie, geschiedenis en management en organisatie al leuk. De studie zal voortbouwen op thema’s die bij deze vakken al aan bod zijn gekomen. Je zult meer specialistische vakken krijgen als publieke besluitvorming, organisatiecultuur, public relations, recht en public management. De bachelor fase wordt afgesloten met een bachelor scriptie.