Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

Bij de studie Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie verdiep je je in verschillende vakgebieden die raakvlakken hebben met internationale politieke vraagstukken. Je bekijkt vraagstukken o.a. vanuit politiek, economisch, juridisch en sociaal perspectief. Je verdiept je in verschillende machtstructuren uit zowel het heden als het verleden en bestudeert de rol van internationale organisaties in internationale politieke kwesties. Je vergaart een basiskennis economie en verdiept je in internationaal en Europees recht. Je bestudeert bijvoorbeeld de rol van China in de bestaande machtsverhoudingen en buigt je over de vraag welke rol multinationale ondernemingen spelen in de bescherming van het milieu en mensenrechten. Je kiest tijdens de studie een vreemde taal die je je volledig eigen maakt. Ook je Engelse kennis wordt tijdens de opleiding geoptimaliseerd, doordat de meeste colleges in het Engels gegeven worden.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing