Vrijetijdwetenschappen

Het begrip “vrije tijd” wordt vanuit een economische, psychologische en sociologische invalshoek benaderd. Vanuit deze drie perspectieven leer je over de ontwikkeling op het gebied van vrijetijdsbesteding. Het studieprogramma bestaat uit vakken als vrijetijdwetenschappen, economie, sociologie, psychologie, onderzoeksmethoden en –technieken, statistiek, geschiedenis, informatica en filosofie. In het derde jaar van deze studie ga je aan cases werken en kun je kiezen tussen de richtingen Sport, Cultuur en Toerisme. Je sluit je studie af met een stage en een scriptie.